6. RIZOMA ESPACIAL.

Els elements lineals s’ubiquen en diferents punts de l’espai possibilitant un fluir rizomàtic amb acusat caràcter escultòric. Antigues bigues de fusta amb disposicions aleatòries que encara falquen les mitgeres. Traces alades descrites pels coloms mentre van canviant de posició de l’una a l’altra, en cicles vibrants i sempre diferents.

The linear elements are located in different parts of space allowing a rhizomatic flow. Ancient wooden beams in random positions still bracing dividing walls. Winged traces described by doves while changing from one position to another, in cycles allways vibrant and different.

Obrir ubicació en GOOGLE MAPS.

Fes les teues fotos i propostes i envia-les a PROJECTARS@PROJECTARS.COM

Descarrega la fitxa (PDF).

Podreu consultar totes les propostes que ens envieu entrant a la nostra GALERIA.