5. INTERSTICI.

Talls verticals impossibles entre edificis. Massa estret per ser un carrer més, massa ample per ser una junta. Espais residuals o espais cisellats a la forma de Chillida? Atracció per proximitat entre plans, incapaços a sostreure’s a una espècie de gravetat horitzontal. Lloc osmòtic ple de possibilitats.

Impossible vertical cuts between buildings. Too narrow to be a street, too wide to be a construction joint. Residual spaces or carved spaces in Chillida’s way? Proximity attraction between plans, unable to escape from this sort of horizontal gravity. Osmotic place full of possibilities.

Obrir ubicació en GOOGLE MAPS.

Fes les teues fotos i propostes i envia-les a PROJECTARS@PROJECTARS.COM

Descarrega la fitxa (PDF).

Podreu consultar totes les propostes que ens envieu entrant a la nostra GALERIA.