3. FAÇANA CICATRIU.

Quan els processos d’emergència i cicatrització es produeixen directament sobre façanes hàbils, és aquest element funcional el que assumeix la marca, el senyal, les traces incomodes. És aleshores quan s’enlaira la pregunta de forma problemàtica: Com reaccionar front a les cicatrius imprevistes? Cal assumir-les o negar-les? Sanar assumint la nova situació, o sanar lluitant per congelar el temps?

When emergency and scarring processes occur directly on facades, this is the functional element that assumes the trace. Then the problematic issue appears: How to react to unexpected front scars? Should they be deny or accepted? Heal accepting the new situation, or heal against them?

Obrir ubicació en GOOGLE MAPS.

Fes les teues fotos i propostes i envia-les a PROJECTARS@PROJECTARS.COM

Descarrega la fitxa (PDF).

Podreu consultar totes les propostes que ens envieu entrant a la nostra GALERIA.