2. ESDEVENIRS FELINS.

A ciutat vella hi ha un urbanisme a ran de terra i a sobre les teulades, no pautat, no normativitzat. Esdevenirs felins on els gats han passat d’encarnar-se a projectar-se sobre els murs en forma de Paper-art o Graffiti. Territoris amb els seus propis mapes, allà on els veïns donen de menjar als gats, allà on apareixen gateres i passos als murs i on les ombres curvilínies es perden entre la vegetació secreta a dins els solars tancats.

In Ciutat Vella there is a planning at ground level and over rooftops, not standardize. A Becoming-feline where cats mutate from incarnation to a projection over the walls in the form of Paper-art or Graffiti. Territories with their own maps, where residents give food to cats, and we find cat flaps in the walls, where curvy shadows loose themselves through secret vegetation inside the fenced plots.

Obrir ubicació en GOOGLE MAPS.

Fes les teues fotos i propostes i envia-les a PROJECTARS@PROJECTARS.COM

Descarrega la fitxa (PDF).

Podreu consultar totes les propostes que ens envieu entrant a la nostra GALERIA.