1. APERTURES INTERIORS.

Allà on les finestres miren de forma inversa cap un interior ple d’espai. Façanes com a sola pell d’un cos buidat, ple d’aire i de cel, ple de selva. Edificis on l’únic que queda dempeus es una membrana que separa un exterior urbà d’un exterior intern. Perímetre emmurallat com a límit escenogràfic.

There where windows inversely look to an interior full of space. Facades like a lonely skin of an empty body, full of sky, full of jungle. A menbrane dividing urban exterior from internal exterior. Walled perimeter just like a scenographical limit.

Obrir ubicació en GOOGLE MAPS.

Fes les teues fotos i propostes i envia-les a PROJECTARS@PROJECTARS.COM

Descarrega la fitxa (PDF).

Podreu consultar totes les propostes que ens envieu entrant a la nostra GALERIA.